DASI
Trang chủ
CFD Simulations are Saving Infants from Deadly Heart Defects CFD Simulations are Saving Infants from Deadly Heart Defects

Shawn Wasserman is the Education and Simulation Editor at ENGINEERING.com

Posted on December 17, 2014

ANSYS Fluent Saves Infant Lives

Around the world, children are born with a heart condition known as h...

Maintaining Power and Signal Integrity

Maintaining Power and Signal Integrity

The ever-changing hardware that supports big data and the Internet of Things must be fast, reliable and quickly developed.

Thông báo tổ chức tọa đàm: "Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS”

Trân trọng kính mời Quý vị tham dự chương trình tọa đàm:

Robust Design based on ANSYS software
Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS

Thông báo tổ chức đào tạo phần mềm ANSYS -Tháng 11/2012

Trung tâm DASI – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến – Advantech,JSC tiếp tục tổ chức 2 khóa đào tạo phần mềm mô phỏng ANSYS: ANSYS MECHANICAL WORKBENCH ANSY...