DASI
Trang chủ
Modeling the Specific Absorption Rate Distribution of a Smartphone Modeling the Specific Absorption Rate Distribution of a Smartphone

This application models the specific absorption rate (SAR) distribution in a human head, heart and body exposed to an electromagneti...

Fluids Simulation Advancements In ANSYS 15.0 Bring Faster and More Accurate Results to Users New functionalities enhance innovative computational fluid dynamics solutions

PITTSBURGH, Dec. 20, 2013 /PRNewswire/ -- With faster pre-processing, solver and optimization technologies, users of ANSY...


Thông báo tổ chức tọa đàm: "Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS”

Trân trọng kính mời Quý vị tham dự chương trình tọa đàm:

Robust Design based on ANSYS software
Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS

Thông báo tổ chức đào tạo phần mềm ANSYS -Tháng 11/2012

Trung tâm DASI – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến – Advantech,JSC tiếp tục tổ chức 2 khóa đào tạo phần mềm mô phỏng ANSYS: ANSYS MECHANICAL WORKBENCH ANSY...