DASI
Trang chủ
CAE Takes a Front Seat

CAE Takes a Front Seat

Engineers use ANSYS software to meet complex and potentially conflicting requirements to design a chair for a wide range of body types and postures.

Electric Power through the Air

Electric Power through the Air

Murata Manufacturing developed a more-efficient method for wireless power transfer using simulation.

Khai giảng Khóa đào tạo phần mềm ANSYS FLUENT Tháng 11/2015

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến (Advantech, JSC.) – Đối tác chính thức và duy nhất của Hãng ANSYS tại Việt Nam tiếp tục tổ chức khóa đào tạo khai thác phần mềm mô phỏng ANSYS Fluent (10 buổi), t...

Khai giảng 02 Khóa đào tạo phần mềm ANSYS FLUENT và ANSYS WORKBENCH MECHANICAL Tháng 9-10/2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn có niềm đam mê được tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về phần mềm mô phỏng ANSYS , Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến (Advantech, JSC.) – Đối tác chính thức và duy nhất...