DASI
Trang chủ
Coming Clean

Coming Clean

To meet China’s tough new emissions requirements Tenneco used ANSYS Fluent to optimize the design of a new selective catalytic reduction system.

Automotive Design: Advanced Nonlinear Simulation

Automotive Design: Advanced Nonlinear Simulation

A wide range of nonlinear structural simulation capabilities from ANSYS enable automotive companies to reach the market quickly with reliable products.

Khai giảng 02 Khóa đào tạo phần mềm ANSYS FLUENT và ANSYS WORKBENCH MECHANICAL Tháng 9-10/2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn có niềm đam mê được tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về phần mềm mô phỏng ANSYS , Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến (Advantech, JSC.) – Đối tác chính thức và duy nhất...

Khai giảng Khóa đào tạo phần mềm ANSYS Mechanical Workbench- Tháng 4/2015

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến (Advantech, JSC.) – Đối tác chính thức và duy nhất của Hãng ANSYS tại Việt Nam tiếp tục tổ chức khóa đào tạo khai thác phần mềm mô phỏng ANSYS Mechanical Workbench tr...