DASI
Trang chủ
Fast, accurate simulations for fuel combustion applications

FAST, ACCURATE SIMULATIONS FOR FUEL COMBUSTION APPLICATIONS

The acquisition of Reaction Design broadens the ANSYS simulation offering with industry-leading chemistry solvers to advance clean engine a...

Losing Contact

LOSING CONTACT

Multiphysics simulation helps to improve design of a cryogenic non-contact harmonic drive for use in space and on earth.

By Efrén Diez-Jimenez and Jose Luis Perez-Diaz, Professors of Me...

Thông báo tổ chức tọa đàm: "Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS”

Trân trọng kính mời Quý vị tham dự chương trình tọa đàm:

Robust Design based on ANSYS software
Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS

Thông báo tổ chức đào tạo phần mềm ANSYS -Tháng 11/2012

Trung tâm DASI – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến – Advantech,JSC tiếp tục tổ chức 2 khóa đào tạo phần mềm mô phỏng ANSYS: ANSYS MECHANICAL WORKBENCH ANSY...